Header Ads

 • Breaking News

  HTML COLORS #00

  Tabela ispod predstavlja ZELENU vrednost vertikalno I PLAVU vrednost horizontalno:
  CRVENA vrednost je sad #00  00
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  A0
  B0
  C0
  D0
  E0
  F0
  FF  00
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  A0
  B0
  C0
  D0
  E0
  F0
  FF
  00
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  08
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  10
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  18
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  20
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  28
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  30
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  38
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  40
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  48
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  50
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  58
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  60
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  68
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  70
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  78
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  80
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  88
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  90
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  98
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  A0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  A8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  B0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  B8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  C0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  C8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  D0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  D8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  E0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  E8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  F0
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  F8
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  FF
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad