Header Ads

 • Breaking News

  Red Light Varies from 0 to 255,  RGB sistem čini Crvena (Red), Zelena (Green) i Plava (Blue) boja odnosno svetlost koja pravi boju. To su osnove.
  RGB vrednosti mogu da se iskažu na dva načina:
  1. U procentima:  RGB (80%, 40%, 0%)
  2. Hexadecimalno: RGB (204, 102, 0) 

  Red LightHEXRGB

  #000000 rgb(0,0,0) 
  #080000 rgb(8,0,0) 

  #100000 rgb(16,0,0) 
  #180000 rgb(24,0,0) 

  #200000 rgb(32,0,0) 

  #280000 rgb(40,0,0) 
  #300000 rgb(48,0,0) 
  #380000 rgb(56,0,0) 
  #400000 rgb(64,0,0) 
  #480000 rgb(72,0,0) 
  #500000 rgb(80,0,0) 
  #580000 rgb(88,0,0) 
  #600000 rgb(96,0,0) 
  #680000 rgb(104,0,0) 
  #700000 rgb(112,0,0) 
  #780000 rgb(120,0,0) 
  #800000 rgb(128,0,0) 
  #880000 rgb(136,0,0) 
  #900000 rgb(144,0,0) 
  #980000 rgb(152,0,0) 
  #A00000 rgb(160,0,0) 
  #A80000 rgb(168,0,0) 
  #B00000 rgb(176,0,0) 
  #B80000 rgb(184,0,0) 
  #C00000 rgb(192,0,0) 
  #C80000 rgb(200,0,0) 
  #D00000 rgb(208,0,0) 
  #D80000 rgb(216,0,0) 
  #E00000 rgb(224,0,0) 
  #E80000 rgb(232,0,0) 
  #F00000 rgb(240,0,0) 
  #F80000 rgb(248,0,0) 
  #FF0000 rgb(255,0,0) 

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad